Công ty TNHH Trang Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Hoàng Việt Long có các quy định về đổi, trả sản phẩm như sau:

1. Chúng tôi chỉ chấp nhận đổi, trả sản phẩm trong các trường hợp sau:

    a. Sản phẩm bị lỗi in ấn do nhà sản xuất, mã hàng hóa, tên hàng hóa và hàng hóa bên trong không giống với vỏ, hộp bên ngoài, không giống với mã và tên hàng hóa đã chào giá.

    b. Sản phẩm bị lỗi, không sử dụng được do nhà sản xuất (quý khách hàng cần giữ lại hàng lỗi và gửi về công ty để chúng tôi có bằng chứng, phản ảnh với nhà sản xuất và kịp thời hỗ trợ đổi hàng khác cho quý khách hàng)

    c. Sản phẩm bị rách, hư hại, hay bị thất lạc trong quá trình vận chuyển đến kho khách hàng (có xác nhận bằng chữ ký hai bên trên biên bản giao-nhận hàng về tình trạng hàng hóa ngay tại thời điểm giao-nhận hàng). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu hàng hóa bị rách, hư hại hay thất lạc khi đã được chuyển vào và lưu tại kho quý khách hàng.

2. Chúng tôi không chấp nhận đổi, trả sản phẩm trong trường hợp sau:

    a. Không có đầy đủ các hóa đơn, chứng từ mua bán, giao-nhận giữa công ty TNHH Trang Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Hoàng Việt Long và quý khách hàng.

    b. Các hóa đơn, chứng từ mua bán, giao-nhận bị sửa đổi, không khớp với thông tin như bên công ty chúng tôi đã cung cấp cho quý khách hàng.

    c. Sử dụng không đúng mục đích sản phẩm y tế, bị hư hại do không tuân theo hướng dẫn bảo quản, hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất kèm theo.

Mọi sản phẩm cần đổi, trả phải được gửi trả trực tiếp về Công ty TNHH Trang Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Hoàng Việt Long, địa chỉ: 40-42, Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, tp.Hồ Chí Minh, mọi việc giao trả hàng hóa cho nhân viên mà không có giấy tờ có mộc công ty và chữ ký xác nhận hai bên, dẫn đến việc lạc mất sản phẩm, công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp này.