Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long

Lọc VentiShield

Lọc VentiShield

Sản xuất bởi: Flexicare

Danh mục: Lọc ThởMã số Tên thương mại Quy cách
038-41-360 Lọc VentiShield 2 chức năng, không cổng đo CO2, người lớn Thùng 50 cái
038-41-365 Lọc VentiShield 2 chức năng, có cổng đo CO2, người lớn Thùng 50 cái
038-42-365 Lọc VentiShield 2 chức năng, có cổng đo CO2, trẻ em Thùng 50 cái

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- PVC y tế, 2 chức năng: bộ lọc tĩnh điện vi khuẩn, vi rút, co nối thông dụng 22M/15F theo chuẩn BS EN ISO 5356, hiệu quả  99.999%, dead space: 69ml/28ml, trọng lượng 32g/21g, có cổng đo CO2, vô trùng

Giá bán: vui lòng liên hệ trực tiếp