Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long

Lọc trao đổi ẩm, sơ sinh

Lọc trao đổi ẩm, sơ sinh

Sản xuất bởi: Flexicare

Danh mục: Lọc ThởMã số Tên thương mại Quy cách
038-43-150 Lọc trao đổi ẩm, sơ sinh Thùng 25 cái

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- PVC y tế, co nối thông dụng 22M/15F theo chuẩn BS EN ISO 5356, trao đổi ẩm: 28mg/l air, dead space: 2.1ml, trọng lượng 3.6g, lọc tĩnh điện, vô trùng

Giá bán: vui lòng liên hệ trực tiếp