Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long

Lọc ThermoShield

Lọc ThermoShield

Sản xuất bởi: Flexicare

Danh mục: Lọc ThởMã số Tên thương mại Quy cách
038-41-350 Lọc ThermoShield 3 chức năng, không cổng đo CO2, người lớn Thùng 50 cái
038-41-355 Lọc ThermoShield 3 chức năng, có cổng đo CO2, người lớn Thùng 50 cái
038-42-355 Lọc ThermoShield 3 chức năng, có cổng đo CO2, trẻ em Thùng 50 cái

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- PVC y tế, 3 chức năng: lọc vi khuẩn, vi rút và trao đổi ẩm, co nối thông dụng 22M/15F theo chuẩn BS EN ISO 5356, có cổng đo CO2, hiệu quả đến 99.999%, lầm ẩm: 32mg/l - 31mg/l air, dead space: 69ml/28ml, trọng lượng 41g/25g, vô trùng.

Giá bán: vui lòng liên hệ trực tiếp