Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long

Lọc ẩm cai máy thở Thermotrach

Lọc ẩm cai máy thở Thermotrach

Sản xuất bởi: Flexicare

Danh mục: Lọc ThởMã số Tên thương mại Quy cách
038-41-250STR Lọc ẩm cai máy thở Thermotrach Thùng 50 cái

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- PVC Y Tế, Vô trùng, trao đổi nhiệt và trao đổi ẩm, co nối 15mm F, lổ hút dịch tự đóng và lổ thoát hơi khi ho giúp không bị chặn đường thở, co nối dây oxy cho phép xoay 360 độ, chống xoắn, thiết kế cong ôm vào cổ bệnh nhân.

Giá bán: vui lòng liên hệ trực tiếp