Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long

Venturi

Venturi

Sản xuất bởi: Flexicare

Danh mục: Loại nồng độ cố địnhMã hàng Tên thương mại Quy cách
034-10-031 Venturi Blank (co nối Oxy) Hộp 50 cái
034-10-026 Venturi 24 % xanh dương Hộp 50 cái
034-10-027 Venturi 28% trắng Hộp 50 cái
034-10-032 Venturi 31% cam Hộp 50 cái
034-10-028 Venturi 35% vàng Hộp 50 cái
034-10-029 Venturi 40% đỏ Hộp 50 cái
034-10-030 Venturi 60% xanh lá Hộp 50 cái

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- PVC Y tế, chỉ thị màu theo các size

Giá bán: vui lòng liên hệ trực tiếp