Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long

Mask oxy nồng độ cao

Mask oxy nồng độ cao

Sản xuất bởi: Flexicare

Danh mục: Loại nồng độ cao



Mã hàng Tên thương mại Quy cách
032-10-072NC Mask oxy nồng độ cao Non Rebreathing, người lớn Thùng 50 cái
032-10-080 Mask oxy nồng độ cao Non Rebreathing, trẻ em Thùng 50 cái

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- PVC y tế, mềm, mask người lớn/trẻ em + 2 valve + Túi trữ oxy, nồng độ cao, dây oxy 1.8m, vô trùng, không latex giảm rủi ro phán ứng dị ứng, dây cung cấp oxy lòng 5 sao đảm bảo dòng oxy cung cấp liên tục khi bị gập.

Giá bán: vui lòng liên hệ trực tiếp