Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long

Dây thở Oxy mũi 2 nhánh

Dây thở Oxy mũi 2 nhánh

Sản xuất bởi: Flexicare

Danh mục: Loại nồng độ biến thiên (trung bình)Mã Hàng Tên Thương Mại Quy cách
032-10-022 Dây thở Oxy mũi 2 nhánh, người lớn Thùng 100 sợi
032-10-103 Dây thở Oxy mũi 2 nhánh, trẻ em Thùng 100 sợi
032-10-105 Dây thở Oxy mũi 2 nhánh, sơ sinh Thùng 100 sợi

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- PVC Y tế, mềm, dây dài 2.1m (người lớn), tốc độ dòng chảy oxy (1-6l/,min), phần đầu đưa vào mũi cong (trẻ em và sơ sinh), vô trùng

Giá bán: vui lòng liên hệ trực tiếp