Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long

Co nối chữ T 22mm M/M/F

Co nối chữ T 22mm M/M/F

Sản xuất bởi: Flexicare

Danh mục: Các loại co nốiMã hàng Tên thương mại Quy cách
010-631 Co nối chữ T 22mm M/M/F Thùng 100 cái

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- PVC Y tế, với đầu nối chuẩn 22mm M/M/F, Vô trùng

Giá bán: vui lòng liên hệ trực tiếp