Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long

Túi trữ

Túi trữ

Sản xuất bởi: Flexicare

Danh mục: Bóng gây mê (Túi trữ gây mê)Mã số Tên thương mại Quy cách
038-82-805NL Túi trữ loại 0.5L đuôi mở Thùng 10 cái
038-83-805NL Túi trữ loại 0.5L đuôi đóng Thùng 10 cái
038-82-810NL Túi trữ loại 1L Thùng 10 cái
038-81-820NL Túi trữ loại 2L Thùng 10 cái
038-81-830NL Túi trữ loại 3L Thùng 10 cái

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Với đầu nối chuẩn 22mm F, vô trùng, nguyên liệu Poly Propylen, đuôi mở hoặc đuôi đóng (tùy loại), latex free

Giá bán: vui lòng liên hệ trực tiếp