Liên hệ trực tiếp Công ty TNHH Trang Thiết Bị và Vật Tư Y Tế Hoàng Việt Long qua số điện thoại:

(84-8) 38 498 210 / 38 498 213 - Bộ phận Hành Chính