Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long

Dây Oxy Star Lumen 2,1m

Dây Oxy Star Lumen 2,1m

Sản xuất bởi: Flexicare

Danh mục: KhácMã hàng Tên thương mại Quy cách
032-10-063 Dây Oxy Star Lumen 2,1m Thùng 100 sợi

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- PVC Y tế, mềm, dài 2.1m, vô trùng, 1 đầu nối hẹp và 1 đầu nối rộng

Giá bán: vui lòng liên hệ trực tiếp