Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long

Dây thở máy thở hai bẫy nước

Dây thở máy thở hai bẫy nước

Sản xuất bởi: Flexicare

Danh mục: Hệ thống dây thở nhiệtMã số Tên thương mại Quy cách
038-01-155/641 Dây thở máy thở hai bẫy nước với cổng giám sát, người lớn Thùng 20 cái
038-02-155/641 Dây thở máy thở hai bẫy nước với cổng giám sát, trẻ em Thùng 20 cái

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- PVC y tế, dài 1.6m, ống gợn sóng 15mm/22mm nhẹ low compliance  với co Y 2 cổng giám sát, có hai bẩy nước, co nối 22mm F, co nối thay thế 22mm M/M, limb 0.8m F/F, co thay thế 22mm M/M, co L cổng luer lock 22M/15F, thích hợp trong ICU, vô trùng

Giá bán: vui lòng liên hệ trực tiếp