Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long Hoàng Việt Long

Bình làm ẩm Chamber

Bình làm ẩm Chamber

Sản xuất bởi: Flexicare

Danh mục: Thiết bị làm ẩmMã hàng Tên thương mại Quy cách
038-31-740 Chamber tạo ẩm tự động 210ml Thùng 20 cái
038-31-750 Chamber tạo ẩm tự chỉnh  220ml Thùng 20 cái

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- PVC y tế, vô trùng, co nối 22mm thích hợp cho hầu hết circuit, truyền nhiệt hiệu quả nhờ tấm lót bằng Aluminium, vừa hầu hết các máy tạo ẩm

Giá bán: vui lòng liên hệ trực tiếp